نحوه نگهداری گیاه بنفشه آفریقایی
گفته شده این گیاه اول بار در سال 1892 توسط یك نظامی آلمانی به نام «سنت پل» در تانزانیا شناسایی شد، به همین دلیل نام سنت پولیا برای آن انتخاب گردید. بنفشه آفريقايی يكی از زيباترين گياهان گلدار است كه نه تنها دارای گلهايی زيبا بلكه شاخ و برگ آن نيز ازجذابيت خاصی برخوردار است. پرورش بنفش ...
اسپری برگ پاش دکتر بایو
این محصول به گونه­ ای طراحی شده است که قادر است بخش قابل توجهی از نیازمندیهای تغذیه­ ای گیاه را تامین ­نماید و با توجه به  اینکه هیچ گونه آلودگی زیست محیطی و سمیتی برای انسان و دام ندارد به عنوان یک محصول بی نظیر به ویژه ...