متخصصان البرزی کودهای زیستی تولید کردند
عطاء الله ربانی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: کود زیستی «ازته» و« هیومیک اسید» 2 محصول مهم شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز هستند که می تواند در پیشگیری از آلودگی خاک، تقویت آن و رشد گیاهان موثر واقع شود. وی ادامه داد: این 2 محصول به لحاظ کیفی با نوع ...
دستورالعمل کشت کلزا
  کلیات: کلزا به عنوان یک از گزینه های مناسب برای تولید روغن در کشور از دهه 70 مورد توجه قرار گرفته است. امروزه کلزا به دلیل اثرات مفید در تناوب با محصولات زراعی، قابلیت گسترش در طیف وسیعی از خاک ها (از خاک های شنی تا خاک های آهکی و رسی) را در سامانه های کشت و تناوب ها پیدا کرده اس ...
دستورالعمل کشت برنج
دستورالعمل کشت برنج   کلیات: دستیابی به غذای کافی، سالم و مغذی به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد جامعه در سند چشم انداز بیست سال کشور در افق 1404 مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا بخش کشاورزی خود را موظف به دستیابی به توانمندی لازم در برقراری امنیت غذایی و خود اتکایی در محص ...
اسپری برگ پاش دکتر بایو
این محصول به گونه­ ای طراحی شده است که قادر است بخش قابل توجهی از نیازمندیهای تغذیه­ ای گیاه را تامین ­نماید و با توجه به  اینکه هیچ گونه آلودگی زیست محیطی و سمیتی برای انسان و دام ندارد به عنوان یک محصول بی نظیر به ویژه ...
Dr.Bio-P
Dr.Bio-P یک محصول زیستی حاوی مقادیر مناسب از باکتری حل‌کننده فسفات سودوموناس (Pseudomonas sp.)است. ...