آدرس آدرس: کیلومتر 5 اتوبان کرج قزوین، خروجی بهشت سکینه، انتهای جاده بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز تلفن 92108454-026
فهرست نمایندگان و عاملان فروش
استان شرکت و فروشگاه مسئول تلفن نشانی
قزوین شرکت نهال گستر رویان مهندس سفیدکار 02832893289 آزادراه قزوین به کرج_یک کیلومتر قبل از پل طالقان
مازندران خدمات کشاورزی سپیدار مهندس سعید حسنی 01143231262 - 09111000241 آمل، کیلومتر دوم کمربندی هراز، کنسی، جنب پست بانک فلاح، خدمات کشاورزی سپیدار