آدرس آدرس: کیلومتر 5 اتوبان کرج قزوین، خروجی بهشت سکینه، انتهای جاده بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز تلفن 92108454-026
گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1396/11/25 - 10:18
كد :15

تست

6666666 666 6666666 6666666 66666666 66666666666

9999 99999 99999 99999999

99999 9999 99999999

9999999999 9999999 99999999

99999999 9 99999999 999999