این محصول بر پایه سویه های میکربی خاکزی محرک رشد گیاه تولید شده و حاوی فرولاسیون جدیدی از هیومیک اسید غنی شده با عناصر غذایی ضروری مانند نیتروژن، پتاسیمو گوگرد است. استفاده مناسب از این محصول می تواند سبب ارتقای حاصلخیزی خاک، بهبود رشد گیاه و افزایش کیفیت و مقدار محصول شود. همچنین این فراورده به عنوان فعال کننده جمعیت زیستی خاک ، نقش مهمی در بهبود کیفیت زیستی خاک ایفا می کند.
تجزیه ضمانت شده محصول
هر میلی لیتر محتوی حداقل ده میلیون از چهار باکتری است: Bacillus sp. , Bacillus subtilis , Paenibacillus sp. , bacillus licheniformis
سایر ترکیبات: اسید هیومیک 10 درصد، پتاسیم 5 درصد، نیتروژن کل 8/5 درصد، گوگرد 9/6 درصد
شیوه استفاده:
استفاده از این محصول به صورت برگ پاشی توصیه نمی شود و استفاده از آن در خام اثرات مطلوب تغذیه ای و بهبود رشد را به همراه دارد.
گیاه مقدار مصرف زمان استفاده
درختان میوه نهال 3-2 لیتر در هکتار
میوه دار 4-3 لیتر در هکتار
در دو مرحله: به صورت چالکود در اواسط زمستان پس از گلدهی
سبزیجات و صیفی جات 3-2 لیتر در هکتار در آغاز فصل رشد به همراه آبیاری
غلات 3-2 لیتر در هکتار در دو مرحله: قبل از پنجه زنی (5-7 لیتر در هکتار)
پس از ساقه دهی (5-7 لیتر در هکتار)
حبوبات 3-2 لیتر در هکتار در دو مرحله: چهار برگی (5-7 لیتر در هکتار)
پس از گلدهی و یا قبل از تشکیل غلاف (5-7 لیتر در هکتار)
گیاهان صنعتی
(چغندر قند، کتان، پنبه و ...)
3-4 لیتر در هکتار در دو مرحله: آغاز فصل رشد (6-8 لیتر در هکتار)
قبل از گلدهی (4-6 لیتر در هکتار)

شرایط نگهداری
ماندگاری محصول در شرایط محیطی تا دوسال پس از تولید است.
در جای خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
در دمای زیر 5 درجه سانتیگراد ، تشکیل ذرات کریستالی طبیعی است.
از نگهداری به صورت رقیق شده و مخلوط با سایر کودها اجتناب شود.
فروش : جهت سفارش و استعلام قیمت با شماره 09125484961 تماس حاصل نمایید.