آدرس آدرس: کیلومتر 5 اتوبان کرج قزوین، خروجی بهشت سکینه، انتهای جاده بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز تلفن 92108454-026
محلول برگ پاشی دو کاره ( تغذیه ای  - قارچ‌کش )

کود زیستی ازوتوباکتر کروکوکوم ۱۲۰ سی سی