چهارمين دوره نمایشگاه زیست‌فناوری ایران

چهارمين دوره نمایشگاه زیست‌فناوری ایران.  ٢٧ ام لغايت ٢٩ ام شهريور ماه ٩٦ در محل مصلي تهران.  غرفه شماره ٤٠٥، غرفه اختصاصي شركت دانش بنيان راهبر زيست فناور البرز .