کود زیستی چست؟

کود زیستی نوعی کود آلی طبیعی است که بر پایه فعالیت میکروارگانیسم های مفید و موثر در افزایش رشد گیاه تهیه شده است.

Top
چرا امروزه استفاده از کودهای زیستی توصیه می شوند؟

متاسفانه به دلیل انجام کشاورزی غیر علمی و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، امروزه ذخیره آلی خاکهای کشاورزی کاهش یافته است. رشد گیاهان نتیجه میان کنش های مثبتی است که بین ریشه گیاهان و جامعه میکربی اطراف آن در ناحیه ریزوسفر اتفاق می افتد که استفاده از کودهای شیمیایی نه تنها بافت خاک را در ناحیه ریزوسفری از بین برده است بلکه بر جمعیت میکربی و زنده آن نیز تأثیران منفی گذاشته اند. لذا هر روز از مساحت خاکهای قابل کشت دنیا جهت کشاورزی کاسته می شود که این امر به نوبه خود تأمین منابع غذایی سالم را  با مشکل روبرو ساخته است. از سوی دیگر نفوذ مواد شیمیایی حاصل از استفاده از کودهای سنتزی به سفره آبهای زیرزمینی، آبهای قابل شرب را نیز آلوده می سازد که امروز به وفور از وجود نیترات در آبهای شرب به عنوان یکی از علل اصلی بروز سرطان  از آن یاد می شود. به همین جهت استفاده از کودهای زیستی به عنوان راهکاری مناسب جهت احیاء جمعیت زنده خاک و در نهایت تأمین محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک اهمیت دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک راهکار جهت توسعه کشاورزی پایدار توصیه می شود.

Top
کود زیستی ازته را در مورد کدامیک از محصولات کشاورزی می توان به کار برد؟

این کود برای گیاهانی چون برنج، گندم، نیشکر، پنبه، آفتابگردان، انواع دانه های روغنی، ذرت، خردل، غلاتی نظیر سورگوم جو، جو دو سر، حبوبات، زردچوبه، چای، قهوه، تنباکو، صیفی جات، تمام انواع درختان میوه، سبزیجات، گیاهان گلخانه ای و تزئینی کاربرد دارد.

Top
آیا استفاده بیش از حد از کودهای زیستی نیز اثرات زیانبار کودهای شمیایی را در پی خواهد داشت؟

کودهای زیستی در واقع عوامل زنده فعال هستند که می بایست به صورت طبیعی در خاک وجود داشته باشند و کشاورزی مبتنی بر استفاده از کودهای شیمیایی باعث شده است که جمعیت آنها به مرور زمان کاهش یابند. در بهترین شرایط نیز تعداد عوامل میکربی خاک از یک مقدار معین تجاوز نمی کنند زیرا همیشه اصل رقابت در جامعه عوامل میکربی خاک، به عنوان یک نیروی بازدارنده، از رشد بیش از حد یک گروه نسبت به سایر گروه ها جلوگیری می کند. لذا استفاده از کودهای زیستی با توجه به میزان ماده آلی خاک هر منطقه قابل کشت متفاوت می باشد و استفاده بیش از حد توصیه نمی شود. هر چند در صورت استفاده بیش از حد این کودها، عواقب خطرناکی همانند آنچه که در مورد کودهای شیمیایی به وقوع پیوسته است رخ نخواهد داد زیرا همیشه عامل محدود کننده رشد در محیط وجود دارد.

Top
آیا محصولات دکتر بایو برای محیط زیست خطر آفرین است؟

خیر، محصولات دکتر بایو با الهام از طبیعت تولید شده و برای محیط زیست هیچ خطری ندارد.

Top
مزایای اسپری برگ پاش برای گیاهان چیست؟

این محصول طراحی شده برای استفاده از طریق برگ پاشی به عنوان یک راهکار ارزشمند در تغذیه گیاهان است. حمایت مطلوب از رشد رویشی و زایشی گیاهان، تحریک کننده ریشه زایی، سازگار با طبیعت و فاقد عناصر سنگین و سمی (سرب، جیوه، کادمیوم و ...)، استفاده آسان، فوری و عدم نیاز به رقیق سازی، کاهش مصرف کودها و مکمل های شیمیایی، افزایش مقاومت و محافظت گیاه و ریشه گیاه در برابر بیماری های قارچی.

Top
چرا در گیاهان سالم اسپری برگ پاش اثر بخشی زیادی در رشد ندارد؟

این محصول بر اساس نیازهای عمومی تغذیه ای گیاهان طراحی و تولید شده است. لذا اثر بخشی آن در گیاهان مبتلا به کمبود عناصر غذایی، بیشتر از گیاهان سالم قابل مشاهده می باشد.

 

Top
میزان مصرف اسپری برگ پاش چه مقدار است؟

مقدار پاشش هر برگ بستگی به انداره و سطح برگ دارد. بهتر است در هر بار استفاده مقدار و دفعات پاشش به نحوی تنظیم شوند و حدالمقدور مایع اسپری شده چکه نکند.

Top
آیا در زمان استفاده از اسپری برگ پاش از کودهای شیمیایی هم استفاده کنیم؟

در دوره زمانی استفاده از این محصول برای گل ها و گیاهان زینتی، از مصرف کودهای شیمیایی (به صورت خاکی) بپرهیزید.

Top
مزایای کود نیتروژنه دکتر بایو چیست؟

تأمین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه، افزایش میزان و کیفیت محصول، تقویت حاصلخیزی و افزایش جمعیت زنده خاک، افزایش جوانه زنی گیاه، تحریک و تشدید ریشه زایی، افزایش و تسریع رشد رویشی گیاه، ایجاد طراوت و شادابی در برگ ها، موثر در بهبود ساختار و کاهش فرسایش خاک، قابل استفاده در انواع کشت های ارگانیک، غیر سمی برای موجودات زنده.

 

Top
آیا کود نیتروژنه دکتر بایو را میتوان برگ پاشی کرد؟

خیر. استفاده از این کود به صورت برگ پاشی به دلیل کمبود مواد آلی بر روی اندام های هوایی توصیه نمی شود. جهت بهبود عملکرد محصول، بهتر است باکتری فعال آن، در اطراف ریشه گیاه مستقر گردد. بنابراین استفاده از روش های بذرمال و آغشته کردن ریشه نهال و نشاء در بدو کاشت توصیه می گردد.

 

Top
برای اثر بخشی بهتر کود نیتروژنه دکتر بایو چه موادی استفاده شود؟

ترکیباتی چون اسید هیومیک، اسید فولیک، اسیدهای آمینه، اوره و سایر ترکیبات نیتروژن دار و فسفره به عنوان فعال کننده کود زیستی منجر به افزایش عملکرد این محصول خواهد شد.

 

Top