شرکت تعاونی تولیدی راهبر زیست فناور البرز یک واحد زیست فناور فعال در استان البرز به شمار می آید که فعالیت خود را در سال 93 آغاز نموده است. این شرکت هم اکنون به عنوان یک واحد زیست فناور واقع در پارک علم و فناوری البرز استقرار دارد. موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل است:
 
  1. تولید فرآورده های زیستی از منابع مختلف زیستی با کاربرد در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی
  2. انجام امور بازرگانی محصولات زیست فناوری
  3. مشارکت در اجراء و ساخت وساز واحدهای تولید فرآورده های زیستی
  4. انجام فرآیند تحقیق وتوسعه و پژوهش های دانش بنیان
  5. واردات مواد اولیه و تجهیزات مرتبط
  6. صادرات محصولات تولیدی
  7. شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
  8. شرکت در فرآیند مناقصات دولتی و خصوصی
  9. سفارش و ترخیص کالا از گمرکات کشور