سایت های مرتبط

لگوی سایت

نام سایت

آدرس سایت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

http://www.isti.ir

وزارت جهاد کشاورزی

http://www.maj.ir/

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

http://iaeo.ir/

Description: Afbeeldingsresultaat voor ‫موسسه آب و خاک‬‎

موسسه تحقیقات آب و خاک

http://www.swri.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

پارک علم و فناوری البرز

 

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا

http://daneshbonyan.isti.ir/

صندوق نوآوری و شکوفایی

http://nsfund.ir/fa2/