آزمایش های میدانی

 شرکت راهبر زیست فناور البرز تمایل خود را جهت انجام تست های موثر در عملکرد محصول به صورت پایلوت ابراز می دارد.

لیست کشت و صنعت هایی که در طرح پایلوت شرکت راهبر زیست فناور البرز شرکت می کنند.

لگو

نام

آدرس

شرکت کشت و صنعت انابد

http://aai.reorazavi.org/

کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی

http://salman.sugarcane.ir/2329.html

Description: Afbeeldingsresultaat voor ‫کشت و صنعت شهید بهشتی‬‎

شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی

http://www.bac.ir/

Description: Image

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

http://htcs.co/

شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس

http://www.parsagroinc.ir/

 

کشت و صنعت جماران

https://www.ecomiran.com/fa/detail/company/15804