آدرس آدرس: کیلومتر 5 اتوبان کرج قزوین، خروجی بهشت سکینه، انتهای جاده بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز تلفن 92108454-026

Dr.Bio-N، راه حل میکربی در خدمت کشاورزی

Dr.Bio-N محصولی ویژه از میکروارگانیسم ازوتوباکتر کروکوکوم است که با استفاده از فناوری تخمیر ساخته می شود. این میکروارگانیسم ضمن مصرف منابع آلی خاک،  غلظت بالایی از ترکیبات مختلف چون آنزیم ها، انواع اسیدهای آلی بویژه آمینواسید ها .....

ادامه مطلب

مزایای کود زیستی Dr.Bio-N

 • بهبود جوانه زنی و ریشه زایی دانه
 • تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه
 • عدم آلودگی محیط زیست
 • بهبود حاصلخیزی خاک
 • کنترل برخی عوامل بیماریزای خاک
 • افزایش عملکرد محصولات کشاورزی از طریق تولید مواد محرک رشد
 • عملکرد بالا در خاکهای قلیایی
 • غیر سمی برای انسان ها، حیوانات و گیاهان
ادامه مطلب

مزایای کود زیستی Dr.Bio-N

 • بهبود جوانه زنی و ریشه زایی دانه
 • تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه
 • عدم آلودگی محیط زیست
 • بهبود حاصلخیزی خاک
 • کنترل برخی عوامل بیماریزای خاک
 • افزایش عملکرد محصولات کشاورزی از طریق تولید مواد محرک رشد
 • عملکرد بالا در خاکهای قلیایی
 • غیر سمی برای انسان ها، حیوانات و گیاهان
ادامه مطلب

Dr.Bio-N، رد پای طراوت و سرسبزی

Dr.Bio-N در حجم 120 سی سی مناسب برای کاربردهای خانگی، محصولی بی نظیری است که طراوت و شادابی گیاهان شما را تأمین می کند....
ادامه مطلب

معرفی شرکت و محصولات

     شرکت راهبر زیست فناور البرز                 محصولات شرکت


شرکت تعاونی تولیدی راهبر زیست فناور البرز یک واحد              ♦کود زیستی نیتروژنه دکتر بایو
زیست فناور فعال در استان البرز  به شمار می آید که               ♦اسپری برگ پاشی دو کاره دکتر بایو
فعالیت خود را در سال ۹۳ آغاز نموده است.                        

جـایگزیـن نمـودن عناصـر غذایی مصـرف شـده خـاک با
کودهای شیمیایی برای دستیابی به عملکرد اقتصـادی
مطلـوب نباید به قیمت به خطـر انداختن سـلامت خـاک
محصولات، محیط زیست و اتلاف منابع ارزشمند زیستی
خاک تمـام شـود و در ایـن راستا شـرکت راهبـر زیست
فنـاور البـرز اصـولـی به کشـاورزان و بـاغـداران پیشنهـاد
می­ کند که ضمن تامین عناصـر غـذایی مورد نیـاز گیـاه
بـرای رسیـدن بـه عملکـرد مناسب، سلامـت و امـنـیـت
پـایـدار خـاک به عـنـوان یکـی از اجـزای اصـلـی چـرخـه
حیات به نحو مطلوبی تامین گردد. 

مناسبت ها

Corn root
1396/11/25
6666666 666 6666666 6666666 66666666 66666666666
مشاوره

مشاوره


خدمات مشاوره ای در راستای استفاده از کودهای زیستی و ارائه راهکارهای گیاه پزشکی
آموزش

آموزش

ارائه کارگاه های آموزشی جهت آشنایی بیشتر کشاورزان با عمملیات زراعی، باغبانی، کشت و کار و ...
icon5

تعاونی راهبر زیست فناور

شرکت تعاونی تولیدی راهبر زیست فناور البرز یک واحد زیست فناور فعال در استان البرز  به شمار می آید که فعالیت خود را در سال 93 آغاز نموده است. 
icon7

تعاونی راهبر زیست فناور

شرکت تعاونی تولیدی راهبر زیست فناور البرز یک واحد زیست فناور فعال در استان البرز  به شمار می آید که فعالیت خود را در سال 93 آغاز نموده است.