5

تحقیق و توسعه

ادامه مطلب
p2

محصولات

ادامه مطلب
4

خدمات ما

ادامه مطلب
2

اخبار و رویداد ها

ادامه مطلب

معرفی شرکت

شرکت تعاونی تولیدی راهبر زیست فناور البرز یک واحد زیست فناور فعال در زمینه تولید کودهای زیستی و ترکیبات محرک رشد گیاهان به شمار می آید که  فعالیت خود را از سال ۹۳ با استقرار در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی آغاز نموده است. این شرکت در سال 94 به عنوان یک شرکت دانش بنیان نوپا  پذیرفته شد و هم اکنون نیز در پارک علم و فناوری البرز مستقر است. 
این شرکت اعتقاد دارد که جـایگزیـن نمـودن عناصـر غذایی مصـرف شـده خـاک با کودهای شیمیایی برای دستیابی به عملکرد اقتصـادی مطلـوب نباید به قیمت به خطـر انداختن سـلامت خـاک محصولات، محیط زیست و اتلاف منابع ارزشمند زیستی خاک تمـام شـود و در ایـن راستا شـرکت راهبـر زیست فنـاور البـرز به صورت اساسی به کشـاورزان و بـاغـداران پیشنهـاد می کند که ضمن تامین عناصـر غـذایی مورد نیـاز گیـاه بـرای رسیـدن بـه عملکـرد مناسب، سلامـت و امـنـیـت پـایـدار خـاک به عـنـوان یکـی از اجـزای اصـلـی چـرخـه حیات گام بر دارند. 
ادامه مطلب

خدمات شرکت

مشاوره

کشاورزان می توانند در صورت درخواست خدمات مشاوره برای استان، منطقه ...

ادامه مطلب

آموزش

افزايش سطح فرهنگ عمومي کشاورزان نسبت به عوامل زيان آور گياهي وشيوهاي مدرن کنترل

ادامه مطلب

خدمات شناسایی و تعیین هویت میکروارگانیسم ها

خدمات شناسایی و تعیین هویت میکروارگانیسم ها

ادامه مطلب

خدمات توسعه سوش های صنعتی

خدمات توسعه سوش های صنعتی

ادامه مطلب

آزمایش های میدانی

شرکت راهبر زیست فناور البرز تمایل خود را جهت انجام تست های موثر در عملکرد محصول به صورت پایلوت ابراز می دارد.

ادامه مطلب

بررسی عدم بیماری زایی سوش های کودی

بررسی عدم بیماری زایی سوش های کودی

ادامه مطلب

فروش دانش فنی تولید کود

فروش دانش فنی تولید کود

ادامه مطلب

شمارش میکروارگانیسم در کود

شمارش میکروارگانیسم در کود

ادامه مطلب

فروش سوش های کودی صنعتی

فروش سوش های کودی صنعتی

ادامه مطلب

تحقیق و توسعه

شرکت تعاونی راهبر زیست فناور البرز به منظور توسعه سبد کالای خود و تولید محصولات جدید از طرح ها و پایان نامه های دانشجویی و پروژه های تحقیقاتی محصول محور در حوزه کشاورزی حمایت مینماید

ادامه مطلب